Har Sverige elbrist just nu?

En översikt av export och import av el mellan Sverige och andra länder.

Senast uppdaterad 2024-02-27 14:56
Hela sverige
Nettoexporterar just nu 3344 MW
Elområden SE3 + SE4
Nettoexporterar just nu 2886 MW
Elområde SE4
Nettoexporterar just nu 2146 MW

Här visas en sammanfattning av exporten och importen av el för Sverige som helhet och för elprisområdena SE3 och SE4. På denna sida redovisas endast flöden som går till elområden i andra länder, eftersom det är dessa flöden som är mest relevanta om man vill diskutera om Sverige har elbrist eller inte.

Vill du se var gränserna för Sveriges elprisområden går så kan du hitta det här.

Du kan hitta samma fakta som finns här på www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/ som drivs av det statliga affärsverket Svenska Kraftnät, datan är hämtad från Statnett vilket är samma källa som de använder. I kontrollrummet kan du dessutom hitta mycket mer detaljerad information och du kan även se hur export, import och produktion såg ut vid vilket ögonblick som helst tidigare under året.

Elområden SE3 + SE4

Elområde SE3 importerar stora mängder el från SE2 som ligger längre norrut i Sverige, och stora delar av denna el transporteras vidare till SE4, men dessa inrikesflöden redovisas inte här. Nettoexporterar just nu 2886 MW.

Export

ExportörImportörEffekt (MW)
SE4DK21000
SE4PL412
SE3DK1660
SE3FI1220
SE4LT734
Totalt:4026

Import

ExportörImportörEffekt (MW)
NO1SE31141
DESE40
Totalt:1141

Elområde SE4

Omfattar södra Sverige och innehåller bland annat Malmö. Importerar stora mängder el från SE3, men dessa inrikesflöden redovisas inte här. Nettoexporterar just nu 2146 MW.

Export

ExportörImportörEffekt (MW)
SE4DK21000
SE4PL412
SE4LT734
Totalt:2146

Import

ExportörImportörEffekt (MW)
DESE40
Totalt:0

Hela sverige

Här visas en sammanställning av utrikesflöden, både import och export, som Sverige har till angränsande elområden. Nettoexporterar just nu 3344 MW.

Export

ExportörImportörEffekt (MW)
SE4DK21000
SE4PL412
SE1NO4152
SE2NO3426
SE3DK1660
SE3FI1220
SE4LT734
Totalt:4604

Import

ExportörImportörEffekt (MW)
FISE1120
NO4SE20
NO1SE31141
DESE40
Totalt:1260