Har Sverige elbrist just nu?

En översikt av export och import av el mellan Sverige och andra länder.

Senast uppdaterad 2024-06-11 21:05
Hela sverige
Nettoexporterar just nu 3485 MW
Elområden SE3 + SE4
Nettoexporterar just nu 3700 MW
Elområde SE4
Nettoexporterar just nu 2487 MW

Här visas en sammanfattning av exporten och importen av el för Sverige som helhet och för elprisområdena SE3 och SE4. På denna sida redovisas endast flöden som går till elområden i andra länder, eftersom det är dessa flöden som är mest relevanta om man vill diskutera om Sverige har elbrist eller inte.

Vill du se var gränserna för Sveriges elprisområden går så kan du hitta det här.

Du kan hitta samma fakta som finns här på www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/ som drivs av det statliga affärsverket Svenska Kraftnät, datan är hämtad från Statnett vilket är samma källa som de använder. I kontrollrummet kan du dessutom hitta mycket mer detaljerad information och du kan även se hur export, import och produktion såg ut vid vilket ögonblick som helst tidigare under året.

Elområden SE3 + SE4

Elområde SE3 importerar stora mängder el från SE2 som ligger längre norrut i Sverige, och stora delar av denna el transporteras vidare till SE4, men dessa inrikesflöden redovisas inte här. Nettoexporterar just nu 3700 MW.

Export

ExportörImportörEffekt (MW)
SE4DK2829
SE4PL551
SE3DK1734
SE3FI1010
SE4DE481
SE4LT626
Totalt:4231

Import

ExportörImportörEffekt (MW)
NO1SE3532
Totalt:532

Elområde SE4

Omfattar södra Sverige och innehåller bland annat Malmö. Importerar stora mängder el från SE3, men dessa inrikesflöden redovisas inte här. Nettoexporterar just nu 2487 MW.

Export

ExportörImportörEffekt (MW)
SE4DK2829
SE4PL551
SE4DE481
SE4LT626
Totalt:2487

Import

ExportörImportörEffekt (MW)
Totalt:0

Hela sverige

Här visas en sammanställning av utrikesflöden, både import och export, som Sverige har till angränsande elområden. Nettoexporterar just nu 3485 MW.

Export

ExportörImportörEffekt (MW)
SE4DK2829
SE4PL551
SE2NO3105
SE3DK1734
SE3FI1010
SE4DE481
SE4LT626
Totalt:4336

Import

ExportörImportörEffekt (MW)
FISE129
NO4SE1176
NO4SE2115
NO1SE3532
Totalt:851